Svensk Fastighetsutveckling
Svensk Fastighetsutveckling

Svensk Fastighetsutveckling

Construction Sweden
A part of Stordåhd Kommunikation
Äntligen kan vi presentera Svensk Fastighetsutveckling - ett bygg- och fastighetsmagasin som skiljer sig från andra tidningar i branschen. Ett magasin som gör skillnad.Svensk Fastighetsutveckling kommer ut med 4-6 nummer om året. Alla tidningar har olika teman och det är ETT tydligt tema som presenteras i respektive nummer. Det kan handla om Energi & Miljö, Trygghet & Säkerhet, Tak & Fasad, Fönster & Balkonger, Renovering & Innovativa lösningar, Våtrum och Utemiljö. Inom ramarna för Svensk Fastighetsutveckling kan vi också producera specialutgåvor. Vi kan presentera organisationer, företag, kommuner, stadutvecklingsprojekt, mässor och konferenser. Välkommen att kontakta oss om du har egna idéer och önskemål!Innehållet i tidningen bygger på mångårig erfarenhet, god journalistik genom intervjuer gjorda av beslutsfattare och branschföreträdare. Ämnena är alltid högaktuella och skapar intresse hos både läsare, de redaktionellt medverkande och våra annonsörer.Mottagandet av Svensk Fastighetsutveckling, både den tryckta tidningen och de digitala plattformarna, har varit över förväntan och intresset håller i sig. Vårt nyhetsbrev kommer idag ut fem gånger i veckan till drygt 5000 mottagare per dag - närmre 105 000 mottagare i månaden. Hemsidan har idag drygt 6000 besökare per månad och det är en stadig ökning. Kurvorna pekar uppåt!VÄLKOMMEN till Svensk Fastighetsutveckling!
Read more